Projekt: eNiepołomice

e-Niepołomice

 

Gmina Niepołomice rozpoczęła realizację projektu „e-Niepołomice” współfinansowanego w  ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowite wydatki na realizację projektu „e-Niepołomice” wynoszą 4 606 976,58 zł, z czego 85%  tej kwoty  zostanie dofinansowanych.

Władze Gminy zdecydowały  się na realizację projektu, stanowiącego kontynuację projektu „Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość”, z uwagi na troskę i dbałość o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

W ramach  uzyskanego dofinansowania 30 gospodarstw domowych oraz 41 Jednostek Podległych Samorządowi otrzyma komputery wraz z dostępem do Internetu. Wszyscy beneficjenci przejdą szkolenia z obsługi komputera, Internetu oraz bezpieczeństwa korzystania z zasobów internetowych.

Informacje o postępach realizacji projektu będą mogli Państwo śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice www.niepolomice.eu oraz na portalu internetowym, jaki został stworzony dla projektu „e-Niepołomice” pod adresem http://www.e-niepolomice.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Roman Ptak

 

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka